- Πρώτη δημόσια εκδήλωση του Ομίλου
Ομιλία «Θεμελιώδη Θεσμικά Προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του μέλλοντος»
Αίθουσα της παλιάς Βουλής, 24 Ιανουαρίου 2002

- Α’ Επιστημονικό Συνέδριο
«Νέες Τεχνολογίες και Συνταγματικά Δικαιώματα»
Θήβα, 26 – 27 Ιανουαρίου 2002

- Β΄Επιστημονικό Συμπόσιο
«Ασφάλεια του Κράτους και Ανασφάλεια Δικαίου μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001»
Μηλιές Πηλίου, 28,29 και 30 Ιουνίου 2002

- Γ΄Επιστημονικό Συμπόσιο
«Αυτορύθμιση»
Καρπενήσι, 14 – 16 Φεβρουαρίου 2003

- Δ΄Επιστημονικό Συμπόσιο
«Δίκαιος Πόλεμος, Δίκαιο του Πολέμου»
Χανιά, 5-6 Σεπτεμβρίου 2003

- Ε’ Επιστημονικό Συμπόσιο
«Αναζητώντας τον κανονιστικό πυρήνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων»
Μεσολόγγι, 30 Απριλίου – 1 Μαϊου 2004

- ΣΤ’ Επιστημονικό Συμπόσιο
«Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης ενόψει της Συνταγματικής Συνθήκης»
Δελφοί, 28 – 29 Ιανουαρίου 2005

- Ζ’ Επιστημονικό Συμπόσιο
«Σύνταγμα και πολυπολιτισμικότητα»
Χίος – Σμύρνη, 15 – 17 Απριλίου 2006

- Εκδήλωση παρουσίασης του Αρχείου Αριστόβουλος Μάνεσης
Αίθουσα «Δ.Κωνσταντόπουλος», Τμήμα Νομικής ΑΠΘ
13 Ιανουαρίου 2006

- Η’ Επιστημονικό Συμπόσιο
«Το Συνταγματικό Δικαστήριο σε ένα σύστημα παρεπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων»
Θεσσαλονίκη, 16 – 17 Μαρτίου 2007

- Θ’ Επιστημονικό Συμπόσιο
« Έννομη προστασία και κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα»
Ιωάννινα, 4 – 5 Απριλίου 2008

- Ι΄ Επιστημονικό Συμπόσιο «Σύνταγμα και πολιτική πραγματικότητα με έναυσμα τα ‘Δεκεμβριανά 2008’ και τις εν γένει εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», Λίμνη Πλαστήρα, 20-21 Μαρτίου 2009