Το αρχείο νομικών υποθέσεων του Σβώλου στα ΑΣΚΙ

Χρυσούλα Αντωνίου

Το αρχείο των νομικών υποθέσεων του Σβώλου που φιλοξενείται στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας αποτελείται από εκτεταμένο υλικό, που υπερβαίνει τα 20 ταξινομικά κουτιά και τις 300 υποθέσεις, από το 1919 έως το 1941. Ο Σβώλος αναλαμβάνει σημαντικές υποθέσεις, μετά δε το 1929 και την εκλογή του στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου, συχνά συνυπογράφει γνωμοδοτήσεις με άλλους καθηγητές (ενδεικτικά οι Τριανταφυλλόπουλος, Μαριδάκης, Σπυρόπουλος, Μπαλής).

Η μελέτη των νομικών υποθέσεων του Σβώλου έχει διττή αξία:

- αφενός για τις πληροφορίες που παρέχει για τον Σβώλο ως νομικό και την προσέγγιση ιδεών του, ορισμένες εκ των οποίων εμφανίζονται εν είδει τροχιοδεικτικών προτού ακόμη αποτυπωθούν βιβλιογραφικά,

- αφετέρου γιατί, παρακολουθώντας τη δικηγορική πορεία του Σβώλου και τις υποθέσεις που αναλαμβάνει, ιχνηλατούμε και τη συγκυρία της εποχής με τα εκάστοτε δεσπόζοντα ζητήματα: ανταλλάξιμες περιουσίες, απαλλοτριώσεις για εγκατάσταση προσφύγων, οικονομικές οφειλές και ανεργία από την «οικονομική στενοχωρία» του 1929, ζητήματα κακοδιοίκησης στο νεοπαγές ΣτΕ, παρατυπίες σε εκλογικές αναμετρήσεις, σύσταση δικαστηρίων ειδικής δικαιοδοσίας, παύση αιρετών τοπικών αρχόντων λόγω πολιτικών ιδεών, κ.α.

Ο μεγάλος όγκος του υλικού επιτρέπει στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης μια σταχυολόγηση, μόνο, ισχυρισμών και επιχειρημάτων από την πληθώρα των υποθέσεων που χειρίστηκε ο δημοσιολόγος।(διαβάστε όλο το κείμενο)