Το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

μέσα από το φακό του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή

της Χριστίνας Ακριβοπούλου

Δ.Ν., Δικηγόρος, Fellow EUI

1. Το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι από μια πρώτη ματιά αυτό που κατεξοχήν θα ονομάζαμε νέο συνταγματικό δικαίωμα. Κατοχυρωμένο με την αναθεώρηση του 2001 στο άρθρο 9Α, μόλις με την αναθεώρηση του 2001, αντικατοπτρίζει μια από τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στη σύγχρονη ελληνική αλλά και τη διεθνή θεωρία προστασίας των δικαιωμάτων. Αποκρίνεται στην ανάγκη για κανονιστικό επαναπροσδιορισμό της προστασίας του ατόμου έναντι των διακινδυνεύσεων που η σύγχρονη χρήση της τεχνολογίας γεννά για την αυτονομία, την ελευθερία του. Στο πλαίσιο αυτό, το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων κερδίζει έδαφος αλλά και αναγνώριση διεθνώς, είτε ως συνταγματικό είτε ως δικαίωμα νομοθετικά ή νομολογιακά αναγνωρισμένο. [διαβάστε παρακάτω]


Δεν υπάρχουν σχόλια: