Πρακτικά Η' Επιστημονικού Συμποσίου

Το Συνταγματικό Δικαστήριο
Σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.

Επιμέλεια: Α. Μανιτάκης, Αλκ. Φωτιάδου. Η Επιστημονικό Συμπόσιο.
Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης - Διδακτική Μονάδα Συνταγματικού Δικαίου. Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.
εκδ. Σάκκουλα, 978-960-445-317-7©2008