Η’ Επιστημονικό Συμπόσιο

Θεσσαλονίκη 18 Δεκεμβρίου 2006

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες και συνάδελφοι,

Ο Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης» από κοινού με τη διδακτική μονάδα του Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης οργανώνει Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα:

«Ζητήματα από τη δημιουργία συνταγματικού δικαστηρίου σε ένα σύστημα
διάχυτου δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων»

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 16 και 17 Μαρτίου 2007, από Παρασκευή πρωί μέχρι Σάββατο μεσημέρι. Το προσωρινό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Το πρωινό της Παρασκευής είναι αφιερωμένο στη συγκριτική επισκόπηση και θα
εισηγηθούν προσκαλεσμένοι καθηγητές από την Ευρώπη, οι M. Troper, D. Rousseau, P. Graig και R. Romboli, ενώ θα παρέμβουν για το αμερικανικό σύστημα δικαστικού ελέγχου ο λέκτορας Γ. Γεραπετρίτης και οι διδάκτορες Ν. Παπασπύρου και Αλκ. Φωτιάδου. Το απόγευμα είναι αφιερωμένο στο ελληνικό σύστημα και θα παρουσιάσουν γραπτές εισηγήσεις ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κ. Μενουδάκος και οι σύμβουλοι Aθ. Ράντος και Αικ. Σακελλαροπούλου. Θα ακολουθήσουν οι καθηγητές Αντ. Μανιτάκης και Κ. Χρυσόγονος και ένας ή μία εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Θα επακολουθήσει συζήτηση επί της προτάσεως αναθεώρησης.
Το πρωινό του Σαββάτου είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε αξιολογήσεις και προτάσεις των δύο επιτίμων Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, του Αρείου Πάγου κ. Στ. Ματθία και του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Χρ. Γεραρή, βασισμένες στην πολύτιμη εμπειρία τους από το ΑΕΔ. Τα πορίσματα του συνεδρίου συνοψίζει ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μ. Βροντάκης.
Οι εισηγητές και οι παρεμβαίνοντες παρακαλούνται θερμά να καταθέσουν εκ των ροτέρων γραπτές εισηγήσεις και να αναπτύξουν προφορικά τις βασικές θέσεις τους εν συντομία, ώστε να μείνει χρόνος για συζήτηση επί των εισηγήσεων και για την πρόταση αναθεώρησης. Θα γίνουν δεκτές και άλλες γραπτές παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στο φάκελο του συνεδρίου χωρίς να ανακοινωθούν προφορικά.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής
Αντώνης Μανιτάκης